انگلیسی
دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: سعید تقوی افشرد   

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : afshord@gmail.com 

                     

دروس آموزشی

دروس ارائه شده در نیمسال اول 94-93

1- محاسبات ماتریسی

2- الگوریتمهای موازی

3- نظریه زبانها و ماشینها

4- اصول گرافیک کامپیوتری

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.